Wijkoverleg: Missie en Doel

Het Wijkoverleg Strijp binnen de Ring is een stichting die bestaat uit een groep actieve burgers.

Missie: Het wijkoverleg zet zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daarvoor onderhoudt zij contact met belangrijke partners die in de wijk werken. Denk daarbij aan partijen zoals de gemeente, politie, lokale middenstanders, scholen en zorgverleners.

Doel: De leefbaarheid en veiligheid op peil houden door belangrijke onderwerpen te bespreken en wanneer nodig actie te ondernemen.

Overleg:
Het Wijkoverleg Strijp Binnen de Ring vergadert eens in de zes weken over belangrijke onderwerpen. Denkt u hierbij aan:

Wij betrekken hier partijen bij die hier actief in kunnen meedenken en acteren, zoals de gemeente, politie, lokale middenstanders, scholen en zorgverleners.
De verslagen kunt u terugvinden op deze website onder het kopje wijkoverleg/verslagen.

Inbrengen onderwerpen
Heeft u ook een belangrijk onderwerp waarvan u vindt dat het besproken of aangepakt moet worden? Neemt u dan contact met ons op. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan e-mail: info@strijpbinnendering.nl
Natuurlijk laten wij u weten wat wij met uw vraag of opmerking doen!


foto's: Carry van Gool