Onze Wijk: Historie

Geschiedenis
Van de middeleeuwse geschiedenis van Strijp is nauwelijks iets bekend. Pas in 1303 werd Strijp vermeld als Stripe in een oorkonde van Hertog Jan II van Brabant. In 2001 heeft men opgravingen verricht op de plaats van de oude dorpskern. Daarbij zijn onder meer zogenaamde boomstamputten gevonden, die uit de 8e eeuw dateren. Ook vond men scherven die uit de 6e eeuw dateren. Waarschijnlijk hebben hier niet altijd mensen gewoond, omdat geen vondsten van het tijdvak 900-1225 werden aangetroffen. Nog oudere vondsten stammen uit de Romeinse tijd, omstreeks het jaar 200, de Bronstijd (1500 v.Chr) en het Mesolithicum (6000 v.Chr).
Gedurende de Middeleeuwen leefden de mensen van de landbouw en veeteelt. Beetje bij beetje werd steeds meer landbouwgrond afgestaan voor bebouwing. Vanaf de 19e eeuw ontstonden er bedrijven, waarvan de trijpfabriek van Elias het bekendste is geweest. Vanaf 1918 breidde ook Philips zich uit, te beginnen met het complex Strijp-S. Er werden ook woonbuurten gebouwd, zoals Philipsdorp en Drents Dorp. In 1920 werd Strijp een deel van de stad Eindhoven, maar het gebied in de omgeving van het Sint Trudoplein ademt nog het karakter van dorpscentrum dat het lang geleden was. Na 1950 werden de nieuwe woonbuurten Lievendaal en Het Ven gebouwd. Omstreeks 2000 begon men met de aanleg van Meerhoven, terwijl er ook grote bedrijventerreinen verrezen. Strijp is een stadsdeel van de gemeente Eindhoven en was tot 1920 een zelfstandige gemeente. Het stadsdeel telde op 1 januari 2008 25.032 inwoners.


De gemeente Strijp in 1866

Kerkelijke geschiedenis
De oudste parochie van Strijp is de Sint Trudo parochie. Ze was oorspronkelijk verbonden met de abdij van Sint-Truiden. De oudste kerk was een gotisch gebouw, dat al vermeld werd in 1402. Ze is van 1648-1798 in handen van de hervormden geweest. De katholieken hielden hun missen toen in enkele schuurkerken.In 1887 is de tegenwoordige Sint Trudokerk ingewijd. Deze bevindt zich op honderd meter afstand van de oorspronkelijke kerk. De oude kerk werd gesloopt en waar de kerk en het kerkhof lagen werden huizen gebouwd. De Sint Trudokerk werd vergroot in 1932, ze brandde af in 1936, waarna ze werd herbouwd en daarbij vergroot en van een toren voorzien. In 1944 werd ze echter door bommen getroffen en pas in 1949 kon men tot herbouw overgaan. Het is een gemeentelijk monument.
Lees meer over de geschiedenis van de Sint Trudokerk in de bijdrage van Lucas van Houtert.
GeschiedenisTrudokerk.pdf

De groei van Strijp ten gevolge van het aantrekken van mensen door Philips deed nieuwe parochies ontstaan, en wel:
- Antoniusparochie in 1919, met de Steentjeskerk.
- Sint Theresiaparochie in 1926,
- Koenraadparochie in 1936,
- Maria Regina in 1954.
De vijf parochies werden als gevolg van bevolkingsafname en ontkerkelijking in 1972 samengevoegd tot een enkele districtsparochie. De Steentjeskerk werd in hetzelfde jaar gesloten, gevolgd door de Koenraadkerk in 1979 en de Maria Reginakerk in 1981.

Oud Strijps Nieuwsblad
Het Oud Strijps Nieuwsblad is in de jaren 2002 tot en met 2010 42 keer uitgekomen. Het periodiek bracht de historie van Oud Strijp in beeld. Verhalen van wijkbewoners, speciale gebeurtenissen op het gebied van sport, economie, cultuur werden belicht.
Het Oud Strijps Nieuwsblad werd uitgegeven door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. De inhoud wordt geleverd door de werkgroep Dighistorie, bestaande uit bewoners van de wijk Strijp in Eindhoven.
http://nieuwstoen.nl/
http://eindhoveninbeeld.nl

Digitale Stad Eindhoven.
100 jaar Strijp, reisnotities over Strijp van baron van Voorst tot Voorst, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant van 1894-1928:
https://dse.nl/100-jaar-eindhoven-1920-2020-stadsdeel-strijp/