Meedoen: Actief zijn in de wijk

Aanvragen bijdrage activiteit
Wilt u een activiteit organiseren in uw buurt? En woont u in Philipsdorp, ít Schoot of Schouwbroek? Download dan het aanvraagformulier en de toelichting hieronder of op de Homepagina.
U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

Stichting Strijp binnen de Ring kent de subsidies namens de gemeente toe.

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers
Als vrijwilliger in de gemeente Eindhoven bent u automatisch verzekerd, maar niet alles is verzekerd. Wilt u meer weten over de voorwaarden? Lees meer:
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Verzekeringvoorvrijwilligersenmantelzorgers.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Vrijwilligersverzekering-2.pdf

Penningmeester Stichting Strijp Binnen De Ring (Twan Haarmans)
Info: twan.haarmans@strijpbinnendering.nl

Aanvraagformulier Bijdrage Activiteit Leefbaarheid
Een online aanvraagformulier voor het verkrijgen van subsidie voor activiteiten in de buurten Philipsdorp, 't Schoot en Schouwbroek kunt u hier downloaden, evenals de toelichting bij het formulier. Papieren aanvragen worden niet meer geaccepteerd.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Digitaal-aanvraagformulier-DEELSUBSIDIE.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Toelichting-digitaal-aanvraagformulier.pdf

Uitleen- lijst
Een lijst met artikelen, die voor uitleen t.b.v. activiteiten en evenementen beschikbaar zijn.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Lijst-Uitleen.pdf
Uitleenovereenkomst
http://strijpbinnendering.nl/downloads/UITLEENOVEREENKOMST.pdf

Actief worden in de wijk
Wij zijn blij met uw deskundige hulp!
Het wijkoverleg, bestaande uit vrijwilligers, kan onmogelijk alle belangen in de wijk behartigen en op alle gebieden deskundig zijn. Afhankelijk van de problematiek die er speelt, hebben wij bewoners nodig die willen meedenken, meepraten en meedoen.

Het wijkoverleg is op zoek naar wijkbewoners met een bepaalde deskundigheid die zich voor korte of langere tijd willen inzetten. Elk deskundig advies is welkom!
Het wijkoverleg wil groepjes bewoners inzetten rond een bepaald thema. Hiervoor wordt dan vaak een tijdelijke werkgroep opgezet, die zich bezig gaat houden met een bepaald probleem of onderwerp. Het doel is het probleem aan te pakken, onder de aandacht te brengen en te zoeken naar een oplossing. Het kan gaan om specifieke kennis op het gebied van juridische zaken, verkeer, openbare werken, woningbouw, communicatie of de inrichting van de openbare ruimte. Ook als u gewoon uw kennis en ervaring als buurtbewoner in wil brengen is dat natuurlijk mooi. Volg het nieuws op deze website, wij maken hier bekend wanneer we een bepaalde deskundigheid zoeken.

Meld u aan en stuur een e-mail naar info@strijpbinnendering.nl.
Geef aan voor welke vraag we u kunnen benaderen. Wij nemen dan contact met u op als er iets speelt en dan kan u aangeven of u tijd hebt om mee te werken.