Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van Strijp binnen de Ring.

info Strijp Binnen.
Wilt u dat wij u tippen als er nieuwe informatie op onze website staat?
Stuur dan een e-mail naar i-strijpbinnen@strijpbinnendering.nl onder vermelding van ''AANMELDING'' en uw naam.

Actief zijn in de wijk

Aanvraagformulier Bijdrage Activiteit Leefbaarheid
Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van subsidie voor activiteiten in de buurten Philipsdorp, Schoot en Schouwbroek kunt u hier downloaden, evenals de toelichting bij het formulier.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Digitaal-aanvraagformulier-DEELSUBSIDIE.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Toelichting-digitaal-aanvraagformulier.pdf

Uitleen-lijst
Een lijst met artikelen, die voor uitleen t.b.v. activiteiten en evenementen beschikbaar zijn.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Lijst-Uitleen.pdf

Uitleenovereenkomst
http://strijpbinnendering.nl/downloads/UITLEENOVEREENKOMST.pdf

WIJteam in de wijk
Heeft u een vraag over werk, rondkomen met uw inkomen, schulden, opvoeden van kinderen of relaties.
Telefoonnummer 040-2388998 / http://www.wijeindhoven.nl

Politiebericht
Melden Werkt!
Bent u getuige van een misdrijf, ongeval of gevaarlijke situatie, maak er melding van bij de politie!
De politie kan niet altijd onmiddellijk optreden of reageren, maar uw melding wordt geregistreerd en dat helpt bij het bestrijden en voorkomen van misdaden en het bevorderen van de veiligheid.

Wijkboa's Strijp.
Voor klachten en meldingen kunt u terecht bij:
Boyd van den Broek, Najib Bayat, Mink Breuer.
E-mail:handhavingstrijp@eindhoven.nl
tel: 14040
Buiten kantooruren: BuitenBeterapp.
Bij spoed: 09008844

BuitenBeter app.
Met de BuitenBeter App meld je allerlei problemen snel bij de gemeente. Zaken als zwerfvuil, slecht wegdek, kapotte straatverlichting, ongedierte etc. kunnen bij signalering onmiddellijk worden gemeld! ga naar: http://www.buitenbeter.nl/

Klachten over het gedrag van de gemeente?
Bent u als burger of bedrijf niet tevreden over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Eindhoven, die deze in eerste instantie zelf afhandelt op basis van de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor meer informatie:
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Ombudscommissie-Eindhoven.pdf

Klussendiensten in Eindhoven
Een overzicht van klussendiensten voor alle mogelijke doelgroepen vindt u hier:
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Klussendiensten-in-Eindhoven.pdf

Nuttige Links
Vindt U Onder het hoofdstuk CONTACT op deze website.