Stichting Strijp binnen de Ring

Bestuur wijkoverleg
Voorzitter: Piet Hijnen
Secretaris: Ton Scheerder
Penningmeester: Twan Haarmans
E-mail: info@strijpbinnendering.nl
Correspondentieadres: Zomereik 34, 5616 RZ Eindhoven

Webredactie Strijp binnen de Ring
Ton Scheerder
E-mail: webredactie@strijpbinnendering.nl

Nuttige Links
Vergunningen-Woningsplitsing.pdf
NuttigeLinks.pdf
Websites_Winkeliers_Strijp.pdf