Instanties

Gebiedscoördinatieteam Strijp
Tel. 14 040, e-mail: gemeente@eindhoven.nl
Postadres: Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Gebiedscoördinatoren:
Margriet Zengerink, m.zengerink@eindhoven.nl, (Eliasterrein/Vonderkwartier, Engelsbergen, Schouwbroek.)
John Elast, j.elast@eindhoven.nl (Het Ven, Lievendaal, Philipsdorp, Schoot, Strijp S, Zwaanstraat).

Klantcontactcentrum gemeente Eindhoven
tel. 14 040, e-mail: gemeente@eindhoven.nl

Politie
Bij noodgevallen 112 bellen.
Voor algemene politiezaken 0900-8844 bellen.
Voor alle overige zaken binnen Strijp mailen naar wijkagent:
Mitch van der Hoeven, Oud Strijp:
mitch.van.der.hoeven@politie.nl
Jamie Nicholls:
jamie.nicholls@politie.nl
Algemeen E-mail adres:
Wijkagenten.Strijp@brabant-zo.politie.nl
Of zie website:
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Wijkboa's Strijp
Voor klachten en meldingen kunt u terecht bij:
E-mail:handhavingstrijp@eindhoven.nl
tel: 14040
Buiten kantooruren: BuitenBeterapp.
Bij spoed: 09008844

WIJteam in de wijk
Heeft u een vraag over werk, rondkomen met uw inkomen, schulden, opvoeden van kinderen of relaties.
Tel. 040-2388998, http://www.wijeindhoven.nl

Ondernemersvereniging Strijp Binnen de Ring
E-mail: samen@centrumstrijp.nl