Actueel

Verslag Wijkoverleg van 15 juli
Met onder meer de volgende onderwerpen: Buurttuin Philipsdorp, Platform woningsplitsing/ kamerbewoning, verslag activiteiten De Meerpaal, ontmoetingsplek Trudoplein, div. werkgroepen, bouwprojecten in de wijk etc.
WO-verslag-210715.pdf

Buurttuin Philipsdorp kan van start
Enthousiaste bewoners hebben de voorbereidingen voor een buurttuin op het terrein rondom wijkcentrum ít Bellefort met succes afgerond.
De aanleg kan binnenkort van start. Vrijwilligers zijn zeer welkom! lees:
Buurttuin-Philipsdorp.pdf

Verslag Wijkoverleg van 9 juni
Met onder meer de volgende onderwerpen: Buurt in Bloei, nieuwe wijkcoõrdinator, natuurbegraafplaats Trudobos, woningsplitsing, platform kamerbewoning, ontmoetingsplek Trudoplein, div. werkgroepen, bouwprojecten in de wijk etc.
WO-verslag-210609.pdf

Verslag Wijkoverleg van 22 april
Met onder meer de volgende onderwerpen: Bodemsanering Den Bult, Ontmoetingsplek Trudoplein, Doelenstraat Organisatie Team, div. Werkgroepen, bouwprojecten in de wijk etc.
WO-verslag-210422.pdf

Verslag inspraakavond natuurbegraafplaats
Verslag van presentatie en inspraakavond Natiuurbegraafplaats St. Trudo 18-05-2021
Verslag-Inspraakavond-Natuurbegraafplaats.pdf

presentatie plan natuurbegraafplaats Trudobos.
Uitnodiging voor de presentatie van het plan.
uitnodiging-Begraven-in-het-groen.pdf

Bodemsanering Den Bult e.o.
informatie over bodemsanering Strijpsestraat, Den Bult, St. Severusstraat, Schouwbroekseweg:
Bodemsanering-DenBult-12-04-2021.pdf
Bodemsanering-DenBult-31-03-2021.pdf
WijkinfoBodemsanering-DenBult-18-03-2021.pdf
WijkinfoBodemsanering-DenBult-18-11-2020.pdf

Iepenblaadje nummer 1, 2021
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 1, april t/m augustus 2021.
iepenblaadje-1-2021.pdf

Aanwijsbesluit en Uitwerkingsbesluit Parkeren, december 2020.
AANWIJSBESLUIT-EN-UITWERKINGSBESLUIT-PARKEREN-DECEMBER2020.pdf

Presentatie plannen herontwikkeling terrein Strijpsestraat 95.
Hierbij de plannen voor het terrein en het verslag van de wijkinformartieavond over die plannen:
Plan-herontwikkeling-Strijpsestraat95.pdf
Verslag-Wijkinformatieavond-herontwikkeling-Strijpsestraat95.pdf

Buurtjournalisten gezocht
Studio040 zoekt naar mensen die graag verhalen vertellen over de buurt, die weten wat waar speelt en het leuk vinden om te schrijven, te bloggen of te vloggen. Hier vind je informatie:
Buurtjournalistiek.pdf

Inbraakpreventie in coronatijd!
Flyer-inbraakpreventie-coronatijd.pdf

Belangrijke informatie over Ondermijning
samenvattingWebinarOndermijning.pdf

Richtlijnen voor het plaatsen van vogelkasten
Richtlijnen-vogelnestkasten.pdf

Groot onderhoud Hastelweg-Strijpsestraat.
Informatie over de herinrichting van de Hastelweg-Strijpsestraat:
Wijkinfo-Herinrichting-Hastelweg-Strijpsestraat.pdf
FASERING-Herinrichting-Hastelweg-Strijpsestraat.pdf

Een Eindje Om.
Een Eindje Om is een buurtwandeling van maximaal 3-4 kilometer door en voor bewoners.
Korte-info-EindjeOm.pdf

Subsidie Inwonersinitiatieven
Heb je een idee waarmee je Eindhoven mooier en socialer maakt? En kun je daar ondersteuning bij gebruiken? Dan helpt de gemeente je
graag verder.
Subsidie-Inwonersinitiatieven.pdf

Vergunningaanvragen Woningsplitsing.
Voortaan vindt u een lijst van recente vergunningaanvragen woningsplitsing onder CONTACTEN/ nuttige links op deze website.

Aanvraagformulier Bijdrage Activiteit Leefbaarheid.
Het digitale aanvraagformulier is aangepast (zie onder HOME en MEEDOEN).
Digitaal-aanvraagformulier-DEELSUBSIDIE.pdf

Woonoverlast app
Snel en eenvoudig melding maken van steeds terugkerende woonoverlast.
Woonoverlast-app-Eindhoven.pdf
https://www.eindhoven.nl/nieuwsarchief/woonoverlast-melden-met-nieuwe-app

Lijst Uitleen.
Een lijst met artikelen, die voor uitleen t.b.v. activiteiten en evenementen beschikbaar zijn vindt u onder MEEDOEN, Uitleen-lijst.

Nuttige Links
Naar Overheid, WIJeindhoven, Parkeren en handige buurtdiensten vindt U Onder het hoofdstuk CONTACT op deze website.

Archief

Verslag Wijkoverleg van 11 maart
Met onder meer de volgende onderwerpen: Zwerfvuil containers Klipperstraat, ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95, berichten van de wijkcoõrdinator, div. Werkgroepen, bouwprojecten in de wijk etc.
WO-verslag-210311.pdf

Verslag Wijkoverleg van 28 januari
Met onder meer de volgende onderwerpen: Zwerfvuil containers Klipperstraat, vervangen oude straatverlichting, ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95, berichten van de wijkcoõrdinator, div. Werkgroepen, bouwprojecten in de wijk etc.
WO-verslag-210128.pdf

Verslag Wijkoverleg van 17 december
Met onder meer de volgende onderwerpen: AED netwerk Strijp Binnen De Ring, Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95, berichten van de wijkcoõrdinator, div. Werkgroepen, bouwprojecten in de wijk etc.
WO-verslag-201217.pdf

Wijkinfo Herbestrating Karolingersweg
Bewonersbrief-Karolingersweg.pdf

Berichtenverslag Wijkoverleg 8 oktober.
In verband met de coronacrisis is de vergadering van het Wijkoverleg afgelast. Het berichtenverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen in de wijk.
WO-verslag-201008.pdf

Herhaalde Oproep AED-netwerk.
Wie heeft ervaring met hartproblemen en wil zich inzetten voor een AED-netwerk in de wijk? Dat kan alleen op initiatief van buurtbewoners. De gemeente biedt ondersteuning bij het leggen van de nodige contacten. Voor een 6 minuten AED-netwerk in onze wijk zijn nog twee extra toestellen en voldoende burgerhulpverleners nodig.
Voor informatie zie: oproepaed.pdf
en de volgende links: https://www.eindhovenhartveilig.nl/ en https://hartslagnu.nl/

Meld Vuurwerkoverlast!
vuurwerkoverlast.pdf

Zomerlinde ter ere van 100 jaar Strijp!
zomerlinde-100jrStrijp.pdf

Verslag Wijkoverleg van 27 augustus.
Met onder meer de volgende onderwerpen: AED netwerk Strijp Binnen De Ring, Woningsplitsing Kerkakkerstraat, politieberichten, Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95, div. Werkgroepen, etc.
WO-verslag-200827.pdf

Oproep AED-netwerk.
Wie wil zich inzetten voor een AED-netwerk in de wijk? Dat kan alleen op initiatief van buurtbewoners. De gemeente biedt ondersteuning bij het leggen van de nodige contacten. Voor een 6 minuten AED-netwerk in onze wijk zijn nog twee extra toestellen en voldoende burgerhulpverleners nodig.
Voor informatie zie: https://www.eindhovenhartveilig.nl/ en https://hartslagnu.nl/

Fase 4a van de herinrichting Strijpsestraat/Hastelweg is van start gegaan.
Bewonersbrief-fase4A-Hastelweg-Strijpsestraat.pdf

De Groene Lantaarnpalen langs de Hasteweg worden verkast!
Bericht-GroeneLantaarnpalen.pdf

De derde fase van de herinrichting Strijpsestraat/Hastelweg gaat van start
Bewonersbrief-fase3-Hastelweg-Strijpsestraat.pdf

Verslag Wijkoverleg van 9 juli.
Met onder meer de volgende onderwerpen: AED netwerk voor de hele wijk, Bouwprojecten in de buurt, oprukkend betaald parkeren, div. Werkgroepen, etc.
WO-verslag-200709.pdf

Iepenblaadje nummer 2, 2020
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 2, juli t/m november 2020.
IEPENBLAADJE-2-2020.pdf

Dynamo zomerprogramma voor de jeugd van Strijp!
DynamoJeugdwerk-vakantieprogrammering-Strijp.pdf

Berichtenverslag Wijkoverleg 28 mei.
In verband met de coronacrisis zijn de vergaderingen van het Wijkoverleg opgeschort. Het berichtenverslag geeft een beeld van de ontwikkelingen in de wijk.
WO-verslag-200528.pdf

Iepenblaadje nummer 1, 2020
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 1, januari t/m april 2020.
Iepenblaadje-1-2020.pdf

Verslag Wijkoverleg van 5 maart.
Met onder meer de volgende onderwerpen:Bijeenkomst Omgevingsvisie en gebiedsplan Strijp,Deelmobiliteit op het Trudoplein, Rabobank biedt steun bij financiele problemen, De positie van de Meerpaal, div. Werkgroepen, etc.
WO-verslag-200305.pdf

Verslag Wijkoverleg van 23 januari.
Met onder meer de volgende onderwerpen: De omgevingsvisie en het gebiedsplan Strijp, Politiecijfers Strijp, ontwikkeling Notenboomterrein, Philipsdorp, Engelsbergen, div. Werkgroepen, etc.
WO-verslag-200123.pdf

Verslag Wijkoverleg van 12 december.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Openbaar Toilet op het Trudoplein?, berichten van de wijkcoõrdinator, diverse Politiezaken, rafelige lijn, Werkgroepen, etc.
WO-verslag-191212.pdf

Belangrijk:Bestemmingsplannen I Philipsdorp 2013/ Langdonkenstraat terrein ter inzage
Hier vindt u links naar informatie over de plannen en over het indienen van bezwaar/ zienswijze
Bestemmingsplannen-ter-inzage.pdf

Verslag Wijkoverleg van 24 oktober.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Introductie Wijkagent Rob Panjoel, Steentjeskerk, Verkeerszaken, rafelige lijn, Werkgroepen, etc.
WO-verslag-191024.pdf

Definitief plan herinrichting Hastelweg-Strijpsestraat.
De Wijkinfo van 5 april en het definitieve plan van de herinrichting:
WijkinfoHastelwegStijpsestraat-5april.pdf
DefinitiefOntwerp-HastelwegStrijpsestraat.pdf

Iepenblaadje nummer 2, 2019
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 2, juli t/m december 2019.
Iepenblaadje-2-2019.pdf

Verslag Wijkoverleg van 5 september.
Met onder meer de volgende onderwerpen: De Meerpaal, Woningsplitsing, diverse Penningmeesterzaken, Werkgroepen, etc.
WO-verslag-190905.pdf

Zonnepanelen kopen van de gemeente Eindhoven!
Op 1 oktober zal er een informatieavond plaatsvinden in Strijp.
Zonnepanelenkopen-van-GemEindhoven.pdf
Brief-informatieavond-1.pdf

Ontwerp besluit afsluiting doorgang Aakstraat - Botenlaan - Eindhoven.
Het ontwerp besluit ligt nog to 30 september ter inzage! Zie:
Verkeersbesluit-Aakstraat.pdf

Verslag Wijkoverleg van 4 juli.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Burgerparticipatie, Politiezaken, AED in de wijk, Aakstraat, Diverse Werkgroepen, etc.
WO-verslag-190704.pdf

Verslag Wijkoverleg van 23 mei.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Groenbeleid gemeente Eindhoven, Politiezaken, De Meerpaal weer open, Aakstraat, Diverse Werkgroepen, etc.
WO-verslag-190523.pdf

Maak een goede regeling voor Woningsplitsing en Kamerverhuur!
Een pleidooi van onze voorzitter tegen overlast door illegale praktijken en voor een goede regelgeving.
GoedeRegels-voor-WoningsplitsingenKamerbewoning.pdf

Verslag Wijkoverleg van 11 april.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Buurt in Bloei, WijEindhoven, Afsluiting Aakstraat, Diverse Werkgroepen, De Meerpaal, Rafelige Lijn, etc.
WO-verslag-190411.pdf

Toelichting digitaal aanvraagformulier aangepast.
De toelichting bij het digitaal aanvraagformulier is op enkele punten aangepast.
Toelichting-digitaal-aanvraagformulier.pdf
Digitaal-aanvraagformulier-DEELSUBSIDIE.pdf

Iepenblaadje nummer 1, 2019
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 1, maart t/m juni 2019.
Iepenblaadje1-2019.pdf

Belangrijk:Bestemmingsplannen Vogelzangterrein en v.d.Ven en Co terrein ter inzage
Hier vindt u links naar informatie over de plannen en over het indienen van bezwaar/ zienswijze
Bestemmingsplannen-ter-inzage.pdf

Verslag Wijkoverleg van 28 februari.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Diverse Werkgroepen, Rafelige Lijn; berichten van de wijkcoõrdinator.
WO-verslag-190228.pdf

Verslag Wijkoverleg van 17 januari.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Paraplubestemmingsplan Parkeren, Kamerverhuur en Woningsplitsing, diverse Werkgroepen, Rafelige Lijn; presentatie CPO-Philipsdorp, verbouwing Steentjeskerk.
WO-verslag-190117.pdf

Verslag Wijkoverleg van 6 december.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Bodemverontreiniging De Bult, presentatie ontwerp herinrichting Hastelweg/ Strijpsestraat, Ontmoetingsplek Trudoplein, politiezaken, div. werkgroepen etc.
WO-verslag-181206.pdf

Iepenblaadje nummer 4, 2018
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 4, december 2018 t/m maart 2019
Iepenblaadje4-2018.pdf

Het aanvraagformulier deelsubsidie is weer aangepast.
Kijk onder HOME en MEEDOEN op deze Website.

Mantelzorgcompliment
Kent u mensen die hiervoor in aanmerking komen?
Mantelzorgcompliment.pdf

Presentatie ontwerptekening herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat
op 26 november vanaf 19.00 u. in de Meerpaal! Hieronder een link naar de tekening.
wijkinfo-Strijpsestraat-Hastelweg.pdf

Verslag Wijkoverleg van 23 oktober.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Philipsdorp weer bij Strijp Binnen De Ring, subsidie groenvoorzieningen, vernieuwing Hastelweg, ontmoetingsplek Trudoplein, verkeer Trudoplein en kruispunten Hastelweg/Strijpsestraat- Rondweg, etc.
WO-verslag-181023.pdf

Bodemverontreiniging Strijpsestraat / De Bult
Informatie over de aanpak van de sanering van het gebied.
Wijkinfo-bodemsaneringStrijpsestraat-DenBult-juli2018.pdf

Iepenblaadje nummer 3, 2018
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 3, september t/m november 2018
Iepenblaadje3-2018.pdf

Verslag Wijkoverleg van 4 september.
Met onder meer de volgende onderwerpen: subsidie beplanting, onze publicatie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming-AVG, diverse Werkgroepen, Rafelige lijn en CPO-Philipsdorp.
WO-verslag-180904.pdf

Aandachtspunten verkeersveiligheid
G1000 groep verkeersveiligheid inventariseerde aandachtspunten.
G1000groep-verkeersveiligheid-aandachtspunten.pdf

Verslag Wijkoverleg van 5 juli.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Politiezaken, Werkgroep Hastelweg, Strijpsestraat, Kerkakkerstraat, Engelsbergen, etc.
WO-verslag-180705.pdf

Aanvraagformulier subsidie activiteiten voortaan online!
Het nieuwe aanvraagformulier is op deze website te vinden onder MEEDOEN, Aanvraagformulier Bijdrage Activiteit Leefbaarheid.
Papieren aanvragen worden niet meer geaccepteerd.

Sportregisseur in de wijk.
Een Sportregisseur zorgt voor een match tussen vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen. Met als doel een gezond en vitaal Eindhoven.
Menukaart-sportregie-sportaanbieders.pdf
Menukaart-professionals.pdf

Burendag 22 september 2018
Meld je activiteiten aan!
Burendag-2018.pdf

Nieuws van Werkgroep Hastelweg-Strijpsestraat!
De nieuwsbrieven van 10 juli en 3 januari
http://strijpbinnendering.nl/downloads/INFOHastelwegStrijpsestraat2.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/INFOHastelwegStrijpsestraat1.pdf

Plaza Mundial 26 augustus
Multiculturele ontmoeting in Strijp!
http://strijpbinnendering.nl/downloads/PLAZA-MUNDIAL-2018.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/PLAZA-MUNDIAL.2-2018.pdf

Verslag Wijkoverleg van 31 mei.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Politiezaken, Diverse Werkgroepen, presentatie plan Ontmoetingsplek Trudoplein, Ontwikkeling Rafelige rand/ lijn, CPO projecten.
http://strijpbinnendering.nl/verslagen/WO-verslag-180531.pdf

Wijkinformatie over de herinrichting van de Hastelweg
De gemeente informeert over herinrichting en samenwerking met Werkgroep Herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat en vraagt burgers die willen meedenken zich te melden.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/INFO-HERINRICHTING-HASTELWEG.pdf

Stichting Pomosjtsj Minsk (Stedencontact) stopt na 22 jaar.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/StichtingPomosjtsjMinsk-22jaarStedencontact.pdf

Iepenblaadje nummer 2, 2018
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 2, mei t/m augustus 2018
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Iepenblaadje2-2018.pdf

Verslag Wijkoverleg van 3 mei.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Politiezaken, Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat, Werkgroep Engelsbergen, Werkgroep Verkeer etc.
http://strijpbinnendering.nl/verslagen/WO-verslag-180503.pdf

Iepenblaadje nummer 1, 2018
Hier vindt u Iepenblaadje nr. 1, februari t/m april 2018
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Iepenblaadje1_2018_PQ.pdf

Verslag Wijkoverleg van 8 maart.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Ontwikkeling eind Hastelweg en eind Strijpsestraat, Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat, Werkgroep Engelbergen etc.
http://strijpbinnendering.nl/verslagen/WO-verslag-180308.pdf

Verslag Wijkoverleg van 25 januari.
Met onder meer de volgende onderwerpen: De Meerpaal, woningsplitsing, herinrichting Hastelweg, ontmoetingsplek Trudoplein etc.
http://strijpbinnendering.nl/verslagen/WO-verslag-180125.pdf

Verslag Wijkoverleg van 7 december.
Met onder meer de volgende onderwerpen: Toekomst van De Meerpaal, woningsplitsing, verslagen van diverse werkgroepen, etc.
http://strijpbinnendering.nl/verslagen/WO-verslag-171207.pdf

Informatie over overheidsbesluiten in uw buurt.
Wil je weten welke vergunningen zijn verleend of welke regelingen zijn vastgesteld? Klik op onderstaande link.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Overuwbuurt.pdf

Berichten over WijEindhoven:
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Ondersteuning-bij-contact-met-WIJeindhoven.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Informatieveiligheid-en-privacy-inhetsociaaldomein.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Brief-WIJeindhoven-onrechtmatig.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Clientrecht-op-ondersteuner-bij-WijEindhoven.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/WMOvoorzieningen-naar-stichtingWIJeindhoven.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Privacy-van-clienten-in-het-geding.pdf
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Hoe-gaat-het-aan-de-keukentafel-in-Eindhoven.pdf

Onderzoek door Universiteit Tilburg.
Een onderzoek in opdracht van de gemeente Eindhoven naar subsidies gebiedsgericht werken.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/DurvenDifferentieren-EssayEvaluatieSubsidiesGebiedsgerichtWerkenEindhovenDEFINITIEF.pdf

Evaluatie Essay: Durven Differentiëren.
Naar aanleiding van een onderzoek naar subsidies gebiedsgericht werken in Eindhoven
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Evaluatie-Essay-UVT-23-3-2016kort.pdf

Nieuwsbrief Voetgangers.
Met belangrijke informatie voor het voetgangervriendelijk houden van de woonomgeving
http://strijpbinnendering.nl/downloads/Nieuwsbrief-voetgangers.pdf

Geluiden uit de wijk.
Een overzicht van zaken die door Strijpenaren op de formulieren van de KERSTMARKT QUIZ, gehouden op 13 en 14 december 2014, aan de orde zijn gesteld.
http://strijpbinnendering.nl/downloads/opmerkingenQuizvoorFacebook.pdf